50-årsjubileum

Harstad Havfiskeklubb fyller 50 år!

I 1969 ble Arctic Sea Angling Club stiftet, som senere fikk navnet Harstad Havfiskeklubb, med Arctic Sea Angling Club som undertittel. Harstad Havfiskeklubb har dermed 50-årsjubileum i 2019.

Harstad Havfiskeklubb er den nest eldste havfiskeklubben i Norge, og den eldste i Nord-Norge. Allerede i 1966 arrangerte Harstad sin første festival, som gikk under navnet Sjøfiskefestivalen i Harstad.

Harstad Havfiskeklubb - jubileumslogo

Til de første havfiskefestivalene stilte deltakerne med egne båter, men turistkontoret var behjelpelig med å skaffe båter til de deltakerne som ikke hadde båt eller de deltakerne som kom langveis fra. Selve fisket kunne foregå med håndsnøre eller stang.

Ildsjelene til oppstarten av sjøfiskefestivalen er nok ikke blant oss lenger. Det var spesielt to personer som gjorde sjøfiskefestivalen i Harstad kjent, og som jeg vil nevne her. Det var Aud T. Knutsson, som jobbet ved turistkontoret i byen, og Bjarne Rasck Tellefsen, som var en kjent person i bybildet.

Utror

I 1975 ble Norges Havfiskeforbund stiftet, og like etterpå ble klubben vår tilsluttet forbundet. Etter dette ble fisket mer strukturert og Norges Havfiskeforbunds regler måtte følges, noe som blant annet tilsa fisket skulle foregå med stang. I mange år telte all fisk deltakerne fikk, uansett størrelse. For noen år siden ble imidlertid minstemål på fisk innført. Harstad Havfiskeklubb satte minstemål på torsk, sei og brosme til 45 cm, hyse 40 cm, og kveite 80 cm. For andre fiskesorter benyttes Fiskeridirektoratets minstemål for fritidsfiske.

Yrende folkeliv

De første årene etter oppstart av havfiskefestivalene og frem til 80-tallet var det et yrende liv og stor stemning på kaia av deltakere og skuelystne tilskuere. Både folk og måser skvatt godt når forsvarets kanon drønnet i vei for å markere klarsignal for utror av båtene. Undertegnede var en av deltakerne ved den første fiskefestivalen i 1966. Og muligens er jeg den eneste som er igjen av de som har vært med fra starten av og som fremdeles deltar aktivt i havfiskemiljøet.

Kailiv

De første 20 årene ble havfiskefestivalen arrangert fra Honnørkaia. Senere ble selve festivalarrangementet flyttet fra Honnørkaia til Kulturhuskaia og deretter til Holstkaia. Nå er arrangementet flyttet tilbake til Kulturhuskaia. Festivalene i Harstad har i alle år vært en internasjonal havfiskefestival.

Vennskapsbyen Kiruna

På slutten av 60-tallet og i begynnelsen av 70-årene ble Kiruna en vennskapsby til Harstad. Her var blant annet Bjarne Rasck Tellefsen en pådriver for å få dette til. Deltakelsen fra Kiruna var stor i mange, mange år.

I 2014 ble det regelendringer i Norges Havfiskeforbund, som blant annet tilsa at en måtte være medlem av en havfiskeklubb eller ha individuelt medlemskap i Norges Havfiskeforbund (NHF) for å kunne delta på fiskefestivaler i regi av Norges Havfiskeforbund. Dermed endret deltakertallet seg vesentlig fra Kiruna på våre festivaler.

Steinbitgjengen

I forbindelse med NM i 1993 var deltakertallet 275 og 63 båter dro ut på fiskefeltet. Og til EM var det 135 deltakere, og rundt 30 båter som var med. Men de siste årene er antall deltakere redusert til rundt 30.

Harstad Havfiskeklubb nedlegger et betydelig arbeid med å skaffe båter til fiskefestivalene. Det er litt artig å nevne at i forbindelse med EM kom flere båtførere og tilbydde seg å gå ut med båten sin. Det er første gang i historien at det har skjedd.

To personer er allerede nevnt som har betydd mye for fiskefestivalen. Disse var spesielt betydningsfulle fra 1966 og ut 70-tallet. Og flere personer kunne med fordel vært nevnt, personer som har bidratt med kjempeinnsats for havfiskefestivalen og Harstad Havfiskeklubb opp gjennom disse 50 årene. Den store dugnadsånden har blant annet bidratt til at Harstad Havfiskeklubb fortsatt eksisterer som en aktiv havfiskeklubb.

Mesterskap

Harstad Havfiskeklubb har arrangert årlige festivaler, og det må også nevnes at klubben har arrangert følgende mesterskap:

  • 4 Norgesmesterskap, det første i 1978
  • 2 NM i tynnline
  • 1 Nordisk mesterskap
  • 1 EM i havfiske, hvor det var deltakere fra 15 forskjellige land. Dette fisket foregikk over 5 dager.

Det bør også nevnes at medlemmer av Harstad Havfiskeklubb har blitt Norgesmestere i alle klasser, både i junior, dame, herre og senior-klassen. Og Nordiske mestere i klassene damer, herrer og senior.

Festivalrekorder

Når det gjelder festivalrekord opp gjennom tidene, kan det blant annet nevnes at det er satt norgesrekord på flekksteinbit i Harstad på 7,80 kg fisket av I. Hartmann Nilsen fra Oslo i 1975.

Festivalrekord fra 1977-1993 hadde Jan Larsen, Harstad Havfiskeklubb, med en torsk på 23,80 kg. Ny norgesrekord ble satt med en flekksteinbit på 8,48 kg, tatt under NM på tynnline i 1990 av Trond-Roger Larsen, Harstad Havfiskeklubb. Dermed er det satt norgesrekord på flekksteinbit to ganger i Harstad. Denne rekorden er senere blitt slått på Sørrøya.

Kong Neptun

Under NM i 1993, ble det satt festivalrekord med en torsk på 26,38 kg, fisket av Bjørn Stein, Nord-Jæren HK. Dette er den største torsken som er fisket under en fiskefestival i Harstad. Og i 2012 ble en ny festivalrekord satt med med en kveite på 40,80 kg, fisket av Tom Erik Larsen, Harstad Havfiskeklubb. Denne rekorden blir nok ikke enkel å slå.

Kong Neptun

Når fiskefestivalen er over, avslutter klubben det hele med premiering og god mat på et av byens utesteder. Harstad Havfiskeklubb har også tatt vare på en spesiell tradisjon, som de har hatt i alle år i forbindelse med premieringen, der Kong Neptun og hans terner kommer og vinnerne slås til ridder av Kong Neptuns orden.

Det er å håpe på at fiskemiljøet og Harstad Havfiskeklubb fortsatt kan være et aktivt miljø – både for junior, dame, herre og senior-klassen – i mange år fremover.

Med hilsen
Trond-Roger Larsen
Harstad Havfiskeklubb